ชื่อสินค้า รายละเอียด SRP Technician จำนวนสั่ง pack 1-5 ชิ้น 6-9 ชิ้น 10 ขึ้นไป ประกัน
     จักรเย็บผ้า
    BROTHER JA1400  Out of stock HQ,Branch = 2
 จักรเย็บผ้า
3,990 3,540 3,090 3,040 3,000
   1Y
    BROTHER GS-2700 
 จักรเย็บผ้า
5,990 5,190 4,390 4,290 4,190
   1Y